Citations cartographiées
  • SP-Valencia
  • Serra / UTM30SYJ2398
    'Cova de les Aranyes, Barraix, Serra, Valencia' (Cruz 1989)
    -0.393084x39.70644 Centroïde carré UTM / Cruz 1990